Termékek Menü

Hogyan vásárolhatok? ÁSZF

Magyarázat a raktárkészlet állapotáról:

A "Raktáron" státusz azt jelenti, hogy a termékből egy vagy több darab raktárról ténylegesen elérhető (polcon van). Zenekari hangfalakból, hangfal állványokból a minimum mennyiség 1 pár, amit raktáron tartunk. Ha valamelyik termékből, pl. egy 100V-os álmennyezeti hangszóróból a Raktáron státusz látszik, előfordulhat, hogy a szükséges mennyiség nem elérhető, mert ezekből általában nagyobb darabszámra van szükség, (10-20-30 db), ezért az aktuális raktárkészletről érdeklődjön telefonon vagy e-mailben. (+3620/946-8181)

A "Rendelhető" státusz azt jelenti, hogy az eszköz beszerezhető - be tudjuk szerezni magyarországi vagy külföldi raktárból, importőrtől, nagykereskedőtől. Magyarországi raktárról 1-2 napon belül elérhető a kiszemelt áru. Külföldi raktárból 5-10 nap a beszerzési idő.

A "Szállítás alatt" státusz azt jelenti. hogy a termék pillanatnyilag magyarországi és külföldi raktárról sem érhető el, csak pár hét-hónap múlva.

_______________________________________________________________________

Amennyiben személyesen szeretnéd megvásárolni a kiválasztott terméket, (termékeket), azt a következő címen, raktárunkban megteheted:

H-8000. Székesfehérvár, Berényi út 101. VOK épülete. Megközelítés a Pozsonyi út - Gogol utca kereszteződésnél.

Érkezése előtt kérlek hívj az alábbi telefonszámon: +3620/946-8181

A megrendelést természetesen leadhatod telefonon is, a +3620/946-8181 telefonszámon,

vagy a következő e-mail címen: (kattints az email címre!)Ha elektronikus úton kívánsz vásárolni, kövesd az alábbi lépéseket:

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kívánsz lenni
Webáruházunknak, figyelmesen olvasd el az Általános Szerződési
Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vedd igénybe
szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetértesz, és kötelező
érvényűnek tekinted magadra nézve.

A Szerződés nyelve: magyar
 

Megrendelés menete:

A megrendeléshez NEM szükséges regisztráció!

Megrendelni csak azon termékeket tudod, melyeket a kosarába teszel. A kosár tartalma bármikor módosítható, a benne lévő termékek törölhetők.

1. Regisztráció

A Főoldalon található fejlécben található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra. Az űrlapon a belépési adatokat kell megadni.
A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely – nem a Szolgáltatónak felróható – okból hozzáférhetővé válik.

2.  Megrendelés

A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról, illetve a termékhez mellékelt, letölthető használati utasításból lehet részletesen megismerni. Letölthető információk nincsenek minden termékhez hozzárendelve.
A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett bruttó ár, amely tartalmazza a 27%-os ÁFA-t. A megrendelés fizetési kötelezettséggel jár.

Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. A megkötendő szerződés írásban foglalt szerződésnek minősül.
Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a 
szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül 
Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses 
kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a 
Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé 
válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik 
meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a 
fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

A beérkezett megrendelést telefonon minden esetben visszaigazolja Szolgáltató, 
illetve egyezteti az adatokat.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés:

A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 0-24 óráig. A 
megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés 
leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül 
feldolgozásra. Szolgáltató Ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, 
hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését. 


A Szolgáltató a megrendelt árut a megrendelést követően a legrövidebb időn belül (1-3 munkanap) szállítja, ha nincsen raktáron a termék, a szállítási határidő kb. 5-10 munkanap.
A szállítás napjáról email-ben vagy telefonon értesíti a Szolgáltató az Ügyfelet.
A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

A megrendelést a Szolgáltató Ügyféltől és csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

Az Ügyfél a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3. Szállítási és fizetési feltételek

A Weboldalon kiválasztott és megrendelt terméket a Szolgáltató az Ügyfélnek e-mailben vagy telefonon küldött rendelési visszaigazolásban szereplő időpontban szállítja ki az Ügyfél által a megrendelés során jelzett szállítási címre. A megrendelt terméket az Ügyfél – előzetes jelzés alapján - személyesen is átveheti a Szolgáltató raktárában (8000. Székesfehérvár, Berényi út 101, (bejárat Pozsonyi út - Gogol utca sarok). A kiszállítási értesítő nem egyezik meg a rendelés leadását követő automatikus rendelési értesítővel. Az áruházban a raktárkészlet vezetés tájékoztató jellegű, így a pontos szállíthatóság időpontjáról a Szolgáltató külön email vagy telefonos értesítést küld az Ügyfélnek.

A Weboldalon megrendelt termékeket a Szolgáltató az Ügyfél által megadott szállítási címen teljesíti.

Az Ügyfél termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. Amennyiben az Ügyfél bármi sérülést, eltérést tapasztalna, a szállítmányozó az Ügyfél kérésére köteles tételesen átadni az árut és a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni. Az így keletkezett károkért a szállítmányozót terheli a felelősség.

4. Jótállás, szavatosság

Kellékszavatosság 

Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával? 

Felhasználó webshopot üzemeltető cég hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. 

Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján? 

Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. 
 
Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét? 

Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? 

Felhasználó a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. 
 
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének? 

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 

Termékszavatosság 
 
Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával? 

Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. 
 
Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján? 

Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. 

Milyen esetben minősül a termék hibásnak? 

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. 
 
Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét? 

Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. 
 
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét? 

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania. 

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól? 

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: 
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy 
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy 
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. 
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. 
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a Szolgáltató jótállásra köteles, ha a felhasználó fogyasztónak minősül.

Jótállás

Felhasználót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Szolgáltató nem tartozik jótállással a jótállási időn túl (szakmailag elvárható élettartam) a természetes elhasználódásból/avulásból származó károkért.

Szolgáltató nem tartozik továbbá szavatossággal, illetve jótállással az olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A szavatossági igény esetén történő eljárás

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el. 

A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

A vállalkozás a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

Ha a vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

A vállalkozás a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze


5. Elállás joga

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Felhasználó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Felhasználó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e költség viselését.

Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését. 

Nem illeti meg az elállási jog Felhasználót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát:

a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti
olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ
romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében
olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza
olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel
olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor
olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából
lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta
hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével
nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében
lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki
a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

Szolgáltató a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Felhasználó részére, beleértve a szállítási díjat is.

Fontos, hogy ennek olyan írásos nyoma maradjon, hogy az elállás időpontját vita esetén később igazolni lehessen (Legjobb, ha a megfelelő címre küldött e-mail, vagy a vállalkozás székhelyére címzett postai ajánlott levélben teszi ezt meg a fogyasztó). Az elállás joga csak a "távollévő" fogyasztót illeti meg, így ez nem vonatkozik a személyesen átvett árukra. Az Ügyfél viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Az Ügyfelet ezen felül egyéb költség nem terheli. Portósan ("szállítást címzett fizeti") visszaküldött csomagot a Szolgáltatónak nem áll módjában átvenni. A szolgáltató azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Ha az elállási jog alapján visszaszállított áru nincs kifogástalan, újra eladható állapotban, akkor a megrendelő kártérítésre kötelezett, amennyiben az áru állapotának romlását, tönkremenését, vagy visszaadásának másmilyen ellehetetlenülését szándékosan vagy hanyagságból idézte elő. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, a csomag átvételét követően haladéktalanul, de legfeljebb 14 napon belül hiánytalanul visszautalja, amennyiben a terméket a Szolgáltató olyan állapotban kapja vissza, mint amilyenben küldte. Ügyfél elállásra vonatkozó igényét e-mailben, faxon vagy személyesen is bejelentheti. Írásban történő elállás esetén elegendő 15 napon belül elküldeni az elállási nyilatkozatot.

A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően, videó kamerával rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség. (például, hogy a visszaküldött termék sérült, vagy hiányos volt)

Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg.

Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

Az Elállási Nyilatkozatminta INNEN letölthető. Ön nem köteles ezt a formanyomtatványt használni elállási nyilatkozata megtételéhez.

6. Egyebek

A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együttjáró hibalehetőségek elfogadását.


A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfelet terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

A Szolgáltató az Ügyfelek által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató az Ügyfelek adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató az Ügyfelek adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint jár el. A megkötött szerződés írásban kötött szerződésnek minősül.

A Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF feltételeit bármikor módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő felek – értékhatártól függően – a Székesfehérvári Megyei Bíróság, Székesfehérvár  kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

Európai Uniós Online Vitarendezési Platform: ODR itt!

Az "Akciós termékek" érvényességének határideje határozatlan ideig szól, vagy amíg a Szolgáltató a Weboldalon ezt nem módosítja.

7. Adatvédelem

Megrendelésekor kizárólag azon információk kerülnek rögzítésre, amelyek feltétlenül szükségesek a rendelés lebonyolításához. Ezeket az adatokat harmadik fél számára nem adja ki a webáruház tulajdonosa. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott termék kézbesítéséhez vagy kiszállításához szükségesek.

8. Szállítás információ

A szállítási határidő a visszaigazolástól számított 1-2 munkanap (ettől eltérő időpontról külön értesítjük), az aktuális raktárkészlettől függően.
A szállítást a GLS Futárszolgálat hajtja végre. A kiszállítás előtti nap GLS-től e-mail értesítőt kapsz, utánvét esetén a fizetendő összeget is, ezzel is jelezve a csomag érkezését,  
A szállítmány ellenértékét a szállítónak kell kifizetni, készpénzben vagy Bankkártyával, amennyiben utánvéttel rendelted meg a terméket.

Szállítási költségek utánvét esetében, házhoz szállítva vagy GLS csomagpontra:

Maximum 40 kg tömegű csomagig:

100 000,- HUF-ig (beleértve a szállítási költséget is): bruttó 1 700,- HUF/csomag. A vásárlás értékétől függően, nagyobb összegnél, a Vevővel egyeztetve egyedi szállítási költséget számolunk, természetesen a Vevő javára. (általában ingyenes a szállítási költség)

Szállítási költségek, ha előre átutalással fizetsz, házhoz szállítva vagy GLS csomagpontra:

Maximum 40kg tömegű csomagig:

Bruttó 1 700,- HUF/csomag, értéktől függetlenül. A vásárlás értékétől függően, nagyobb összegnél, a Vevővel egyeztetve egyedi szállítási költséget számolunk, természetesen a Vevő javára. (általában ingyenes a szállítási költség)


GIANT Kft.  2019