Termékek Menü

Indukciós akadálymentesítés

Miért is szükséges a kommunikációs akadálymentesítés?

A hallókészüléket viselők mindennap tapasztalják, hogy míg az ép halló ember számára természetes agyi folyamat a beérkező hangok feldolgozása, ugyanez a hallókészülék által továbbított hang nehezebben értelmezhető. Évtizedek óta tartó folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően jutott el a technika a mai szintre. Az analóg hallókészülékek helyét lassan de biztosan a digitális jelfeldolgozású készülékek veszik át. Minden hallókészülék fejlesztő laboratórium célja, hogy megközelítsék a tökéletes természetes hangzást. Zajos környezetben, vagy azokban a szituációkban ahol a hallókészüléket viselő nagy távolságban van a beszélő személytől és hallásvesztése miatt nem érthető a hallókészülék mikrofonján keresztül érkező hang, ebben az estben a kommunikációs akadálymentesítő eszközök megoldják a problémát. Osztálytermekben, üvegfallal elválasztott pénztáraknál, ügyfélszolgálatokon, előadó termekben, színházakban és minden olyan helyen, ahol a beszédértést valamilyen körülmény akadályozhatja, a induktivitás elvén működő indukciós hurok minden esetben megoldást jelent.

Indukciós hurok erősítők a hallókészülék viselő hallássérültek számára.Az info-kommunikációs akadálymentesítés egyik eszköze. Az indukciós hurok erősítő segítségével mágnesen téren keresztül közvetítjük a hangot, a környezeti zajok kizárásával. Az akadálymentesítendő helyiség pontos ismeretével segítünk kiválasztani az adott feladatnak leg megfelelőbb indukciós erősítőt. Szakmai segítséget biztosítunk a fixen telepített indukciós hurok kialakításához. Jelentős összegeket takaríthat meg az indukciós hurok vásárlásakor, ha szakmai segítségünket kéri.

Zajos, visszhangos, vagy a távolról érkező hangok a hallókészülék viselő hallássérültek számára érthetetlenné válnak. A hallókészülékek célja nem a teljes emberi hallás tartomány visszaadása, hanem a hiányzó beszéd frekvenciák megfelelő hangszínben, hangerőben történő pótlása.  Az indukciós erősítővel egy, vagy akár egyszerre több hangforrásból, a prioritás szabályzásának lehetőségével közvetlenül az indukciós hurkon belül létrejött mágneses mezőn keresztül, egy egyirányú információközlés hozható létre. Az audiológusok, hallásakusztikusok feladata, hogy a manapság már a kiadásra kerülő túlnyomóan digitális hallókészülékeket, az egyéni hallásvesztés alapján úgy állítsák be, hogy a készülék a hiányzó frekvenciákat megfelelően pótolja amellett, hogy a készülék a tudásának megfelelően a legnagyobb mértékben szűrje ki a környezeti nem hasznos hangokat, zajokat. Tekintettel arra, hogy ezt megfelelőképpen egyetlen hallókészüléknek sem sikerült még megvalósítani, az EU az indukciós mágneses mezőn történő információközlést kívánja meg hazánktól is, hogy a hallókészülék viselők is tisztán érthető beszédhanghoz jussanak. Az emberi agy működését nem képes a mai technológia pótolni. Ami egy zajos környezetben egy ép halló ember számára érthető, addig a hallókészülék mikrofonján keresztül érkező hang érthetetlenné válik. Amennyiben az EU direktíváinak megfelelően szeretnénk az akadálymentesítésre szánt kereteket felhasználni, illő volna, ha mindezt úgy tennénk, hogy az EU elvárásainak megfeleljen minden rászoruló számára egyaránt használható legyen. Ez esetben az indukciós erősítőkre vonatkozóan a következő alapvető, de annál fontosabb néhány szabály betartását tenném kötelezővé.

1. Telepítés előtt a helyszín elektromágneses zaj szintjének mérése. Amennyiben az adott helyiségben túl nagy az elektromos hálózatok által gerjesztett mágneses zaj, az indukciós rendszer telepítése értelmetlenné válik. Az indukciós erősítő telepítés után a mágneses mezőn közvetített hang az elektromágneses zajtól oly mértékben válik szennyezetté, hogy a közvetített hang nem lesz jobb minőségű, mintha a hallókészülék a mikrofonon keresztül venné a környezet hangjait. Ennek értelmében az adott helyiségben az ilyen rendszer telepítése felesleges pénzkidobás.

2. A hangszín kalibrálása, a második, de kiemelkedően fontos kritérium a mindenki számára használhatóság érdekében. Egy hallásvizsgálat során elkészült Audiogrammból látható, hogy a hallássérült személynek mely frekvencia tartományban milyen hallásvesztése van. Ezek egymástól szélsőségen eltérőek lehetnek. Az Audiólógus, hallásakusztikus a hallókészülék illesztésénél a hiányzó frekvenciákat hivatott pótolni, hogy a lehető legjobban megközelítse az ép hallás tartományát. Egyes emberek számára a mély, mások számára a magas hangok elvesztését kell pótolni. Miután a hallókészülék illesztése megtörtént, elvileg a hallókészülék a környezeti hangokból különböző frekvenciákat, eltérő mértékben közvetíti a bothártya felé. Ha az indukciós erősítő mély, közép és magas hangjai nincsenek megfelelően kalibrálva, könnyen előfordulhat, hogy egy pl. osztályteremben a hallókészülék viselő diák annak ellenére, hogy működő indukciós rendszer van a helyiségben, nem fogja megfelelő módon hallani és érteni a tanár előadását. 
Magas fémtartalmú helyiségekben a mágneses mező tulajdonságai megváltoznak. A magas frekvenciás hangok elnyelődnek és nem jutnak el a célig. Ennek kiküszöbölésének érdekében az EU indukciós erősítő gyártói a hangszínszabályzók mellett egy oktávert építenek az erősítőkbe – általában 200m2-nél nagyobb lefedettséget biztosító készülékek esetén - hogy a szakember a telepítés után a helyiség által okozott hangveszteségeket a rendszer kalibrálásánál pótolni tudja. Ha ez nem történik meg, a diáknak - akinek pont a magas frekvenciák hiányoznak - egy használhatatlan rendszerrel kéne sok éves tanulmányait elvégezni. Ezért alapvető kritériumnak kellene lennie, hogy minden indukciós erősítőnek titulált és egyre több helyen is kapható házilag készített erősítőket ne fogadjanak el, amennyiben ezeknek a kritériumoknak nem tesznek eleget. Minden intézmény, aki pályázat útján kívánja az akadálymentesítést megvalósítani, egy használható jól működő rendszert vár el a kivitelezőtől. Sajnálatos módon ezen a területen, és az akadálymentesítés egyéb szakágához tartozó területein tapasztalhatók erős hiányosságok.  Folyamatosan tapasztalható, hogy a közbeszerzési munkákat elnyerő generál kivitelező cégek annak érdekében, hogy a zsebükben több pénz maradjon, nem veszik figyelembe, hogy az akadálymentesítés több területe, speciális figyelmet igényel. Így a költségcsökkentés miatt nem a megfelelő megoldásokat választják, hanem a legolcsóbbat.

3. A előirányzott megfelelő térerő, melyet műszeres vizsgálattal pontosan mérni és kalibrálni lehet 400mA/m. Az eddig említett két fontos tulajdonság után a harmadik kiemelkedő figyelmet igénylő kritérium a mágneses térerő. Ha az adott indukciós rendszerük túlzott elektromágneses zajtótól mentes, a fémek által okozott hangveszteség pótlása megtörtént a mágneses térerő beállítása a következő lépés. Az indukciós mágneses mező működésének röviden ismertetném. A hallókészülékekben a mikrofon mellett megtalálható típustól függően egy telefontekercs néven ismert alkatrész (T-coil). Ez az alkatrész képes, mint hangforrás működni. Ha mágneses mezőbe kerül a telefontekercs, feszültség indukálódik benne. Ezt a beérkező jelet a hallókészülék mikrochip-je feldolgozza, és értelmezhető hanggá alakítja. Az indukciós erősítő fejlesztő cégek méréseket végeztek, melynek leegyszerűsített értelmezését a következőképp magyaráznám el. Egy csendes zajtalan környezetben egy ép hallású és egy hallókészülék viselő hallássérült beszélget. A légvezetésen keresztül érkező hangok tiszták, a beszédértés a hallókészülék beállításaitól függően megfelelők. Ekkor a hallókészülékbe érkező hangok intenzitása X-nek megfelelő. Ha a szoba ablakát kinyitjuk és a forgalmas utca zajok betöltik a helyiséget, a beszédé érthetetlenné válik. A cél, hogy az csendes környezet X-nek megfelelő intenzitását mágneses téren keresztül létrehozzuk, ahol nem a mikrofon, hanem a telefontekercs lesz a hangforrás, kizárva a környezeti zajos hangokat. Ezt az X értéket határozza meg a direktíva 400mA/m térerőben. Amennyiben nem megfelelő az indukciós rendszer választása, telepítése és nincs a megengedett tűréshatáron beül a mágneses térerő, a hallókészülék viselő számára a közvetített hang halk lesz. Abban az esetben ahol a hallókészüléken nincs hangerő szabályzó, vagy esetlegesen maximális teljesítményen dolgozik a hallókészülék nem lesz lehetősége a hallássérültnek megfelelő hangerőn hallani a beszédet.

Kérdés esetén hívja a következő számot: 20/946-8181  Korcz József

                           

                                              

___________________________________________________________________________________________________________